جمع کردن زیباترین آلمان میلیون طولانی کشور آلمان

جمع کردن: زیباترین آلمان میلیون طولانی کشور آلمان پل معلق

بابك زنجانی«زيرتيغ»

کمتر فردی در جامعه است که او را نشناسد؛ متهمی که در وقت بازداشت جوان بود ولی اکنون به میانسالی رسیده هست. روز گذشته دادستان کل کشور تاکید کرد که حک..

ادامه مطلب

سفیر آلمان در آنکارا جهت دومین بار در دو روز گذشته احضار شد

یک هفته نامه آلمانی از احضار مجدد سفیر آلمان در آنکارا در عرض دو روز گذشته از طرف وزارت خارجه این کشور به علت انتقاد مجدد ترکیه از تصویب قطعنامه نسل کشی ارا..

ادامه مطلب